Tapio Aaltonen, teologi, tietokirjailija, johtamisen kehittäjä

Kirjoitan tietokirjoja johtamisesta, merkityksestä ja etiikasta, luennoin, coachaan ja keskustelen aktiivisesti. Nykyään enemmän omaan tahtiin verrattuna niihin 47 vuoteen, jotka toimin johtajana ja johtamisen kehittäjänä.

Perustamastani Novetos Oy:stä jäin eläkkeelle vuon 2017 lopussa. Boardman Oy:ssä toimin partnerina ja hyvän hallinnon kehittäjänä. Vihdin seurakunnassa olen luottamushenkilö ja Huomiseen!-tulevaisuushankkeen vetäjä. Oman yritykseni nimi on VisionVox Oy, ja tämä sivu toimi myös sen kotisivuna.

Blogeja olen kirjoitellut vuosien ajan. Pääasiassa ne käsittelevät työelämää ja johtamista. Etiikka- ja arvoteemoja olen pyöritellyt monissa yhteyksissä. Erityinen lempilapseni on kutsumuksen tematiikka. Hengellisyyteen, spiritualiteettiin ja yhteiskuntaan liittyvät pohdinnat ovat nekin minulle tärkeitä.

Kirjoja olen päätöiden sivussa kirjoittanut parisenkymmentä, yksin ja muiden kanssa. Yrityksen arvot ja etiikka voitti Pro Oeconomia -palkinnon vuonna 2000. Muutamat muutkin kirjani ovat pärjänneet hyvin, kuten Vastuullinen johtaja, Syty ja sytytä, Asiantuntijasta esimies, Luova kutsumus, Johda ihmistä – Teologiaa johtajille, Kutsumusjohtaja ja Merkityksen kokemus. Viimeisin kirjani on Johda merkitystä (&Ahonen&Sahimaa, 2020).

Luento-, coaching- ja valmennusteemojani edellä mainittujen lisäksi ovat: Henkinen johtajuus, Merkityksen johtaminen, Johtamisen trendit, Johtoryhmä- ja halllitustyöskentely, Itsen johtaminen, Viisaus, Mentorointi ja Retoriikka. Teen myös ristiriitojen sovittelua. Hankalat tilanteet koen aina haastavina. Erityisesti haluan auttaa ihmisiä kasvamaan henkisesti. Jotkut ovan sisällöntuottajia. Minua voisi kai kuvata titteli elämänsisällöntuottaja.

Tekoälyn ja robotiikan etiikan kysymyksistä olen pyrkinyt käynnistämään keskustelua. Kyse ei ole siitä, mitä tekniikalla voi tehdä. Kyse on siitä, mitä sillä pitää tehdä.

Suuri harrastukseni on klassinen yksinlaulu ja musiikki laajemminkin. Lähipiirissäni on paljon huippumuusikoita, mikä tietenkin rikastuttaa elämää. Aktiivinen liikunta ja vaeltaminen kuuluvat myös elämääni.

Eetosta ja paatosta -blogeissa käsittelen elämänfilosofisia teemoja, pieniä ja suurempia. Eetos tulee kreikan sanasta ethos. Se viittaa toimintatapaan, uskottavuuteen, persoonaan ja etiikkaan. Paatos on sekin kreikkataustainen sana. Pathos tarkoittaa tunnetta. Sen latinankielinen väännös on tuttu sana, passio.

Antiikin retoriikan opettajat sanoivat, että puheen kuuluu välittää logosta, ethosta ja pathosta eli asiaa ja tietoa, etiikkaa ja persoonaa sekä tunnetta. Jos jokin näistä puuttuu, viesti ei mene perille. Tämä sama pätee mitä suurimmassa määrin myös johtamiseen.

Tähän kolminaisuuteen olen lisännyt sanan mythos. Meistä kaikista kulkee tarinoita, pienimuotoisia myyttejä. Niiden rooli on luultavasti tärkeämpi kuin kuvittelemmekaan.

Vaikka kotisivuni otsikosta puuttuu sana logos, niin toivon voivani välittää myös joitakin tiedonjyviä.

Aatosta, eetosta, paatosta ja uutista.